Varför ska jag känna lugnet?

När du väljer ekologiskt och KRAV-märkt kan du känna dig lugn med att maten odlats utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, samt att djuren haft det extra bra. Till exempel får kor på ekologiska gårdar extra mycket tid till att beta, få frisk luft och motion. Och när de betar håller de landskapet öppet och skapar en trivsam miljö för humlor och bin. 

Vad är naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel?

Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel är kemikalier som används i konventionell odling för att få bort ogräs, svamp och skadliga insekter. På ekologiska och KRAV-certifierade gårdar används inte naturfrämmande bekämpningsmedel. I stället tillämpar man förebyggande och mekaniska metoder, till exempel varierad växtföljd, motståndskraftiga sorter, mekanisk ogräsrensning och naturlig bekämpning av skadedjur och sjukdomar. Naturligt förekommande ämnen är tillåtna i ekoproduktion, till exempel järnfosfat (mot sniglar) och svavel (mot svamp och kvalster).

På ekologiska gårdar är det i genomsnitt 50 procent större artrikedom av växter och pollinerare som humlor och bin. Forskning visar att naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel påverkar växter, insekter och mikroorganismer negativt och att avsaknaden av dessa är en viktig anledning till större biologisk mångfald i ekologisk produktion. Läs mer på ekofakta.se

Påverkar kemiska bekämpningsmedel grundvattnet?

En av de största vinsterna med ekologiskt jordbruk är att det främjar rent vatten. Ekologiska lantbrukare använder inte naturfrämmande bekämpningsmedel som kan sprida sig till sjöar, hav och vattendrag.

Det svenska miljöövervakningsprogrammet hittar rester av en rad olika bekämpningsmedel i vårt yt- och grundvatten varje år. När Länsstyrelsen 2016 undersökte de grundvattentäkter där skånska kommuner hämtar sitt dricksvatten hittade man bekämpningsmedel i 22 av 27 grundvattentäkter. I några fall var halterna så höga att vattnet var otjänligt som dricksvatten. Läs mer om det här.

Vadå fossilkrävande konstgödsel?

Ekologisk mat är odlad utan konstgödsel, som orsakar utsläpp av växthusgaser både vid produktion och användning. Ekologiska lantbrukare använder naturlig gödsel i stället, för att ge näring till jorden så att frukter, grönsaker, spannmål och annat kan växa.

600 000 ton CO2 – så mycket växthusgaser slipper Sverige varje år genom att ekologiska lantbrukare inte använder konstgödsel. Vill du veta hur vi har räknat ut det? Ladda ner och läs rapporten Jordbruket och klimatet – ett helhetsgrepp.

Varför är det bra att ekologiska kor får beta extra mycket?

På ekologiska och KRAV-märkta mjölkgårdar får korna gå ute och beta extra mycket. Under sommaren får de vara ute mer än halva dygnet. På så sätt håller korna landskapet öppet, får utlopp för sitt naturliga beteende och skapar en trivsam miljö för humlor, bin och andra viktiga pollinerare. Läs mer på ekofakta.se

Vadå godare för alla?

Maten kanske inte automatiskt smakar godare bara för att den är ekologiskt producerad. Men den gör gott, för naturen, för djuren och för dig. Dessutom är många ekologiska livsmedelsproducenter småskaliga och använder sig av hantverksmässiga metoder, vilket ger både genuina smaker och en stor smakrikedom.

Hur vet jag vad som är ekologiskt?

Vem som helst får inte kalla sig ekologisk. All ekologisk mat är kontrollerad av oberoende och ackrediterade certifieringsorganisationer och alltid märkt med EU-lövet (EU:s ekomärke). Många producenter väljer att också att märka sina produkter med KRAV-märket. Det innebär att produkterna lever upp till ytterligare regler för extra god djurvälfärd, klimat och vilka tillsatser som får användas i förädlingen.

Räcker den ekologiska maten till alla?

Ju fler som efterfrågar ekologisk mat, desto fler lantbrukare skulle ha möjlighet att ställa om. Det råder inte matbrist i världen i dag – maten räcker mer än väl för att föda alla. Svält och fattigdom är främst en politisk fråga, enligt bedömare på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Flera vetenskapliga studier och rapporter pekar på att vi kan föda världen med ekologisk produktion utan att kraftigt öka markanvändningen. För att lyckas med det behöver vi göra andra viktiga åtgärder som att minska matsvinnet och minska odlingen av det som går direkt till djurfoder och odla mer av det som vi människor kan äta direkt.

Läs mer: